คริสตัลวิว ร่วม ศรีปทุม แบ่งปันน้ำใจให้น้อง บ้านนนทภูมิ

15 กรกฎาคม 2561
490

คริสตัลวิว วินโดว์ แอนด์ดอร์ จำกัด ร่วม ม.ศรีปทุม แบ่งปันน้ำใจสู่น้องๆ จัดเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับน้องๆที่บ้านนนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)

คริสตัลวิว วินโดว์ แอนด์ดอร์ จำกัด เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำด้านการผลิตและนำเข้าประตูหน้าต่างอลูมิเนียม สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป อาคารสำนักงาน และโครงการใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย ดำเนินธุรกิจภายใต้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ ชุมชน โรงเรียน สถานสงเคราะห์ต่างๆ มาโดยตลอด อาทิ โครงการทำดีเพื่อชุมชนมัสยิดประเสริฐอิสลาม โครงการสนับสนุนข้าวธรรมศรีปทุม โครงการปันน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 

ล่าสุด "คริสตัลวิว" จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปันน้ำใจจากพี่ๆสู่น้องๆ โดย คุณเกรียงศักดิ์ แซ่ลี้ กรรมการผู้จัดการบริษัท คริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด พร้องด้วยคุณจุรี แซ่ลี้ ภรรยา และดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าจัดกิจกรรมโครงการ "คริสตัลวิว ปันน้ำใจให้น้อง" ร่วมแบ่งปันน้ำใจมาร่วมเลี้ยงอาหารค่ำแก่น้องๆ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่างๆ ให้น้องๆบ้านนนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

แชร์ข่าว :
Tags: