“เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60”

 “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย  60”

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00– 16.30 น.ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 จัดเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย

60”ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00– 16.30 น.ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกพิเศษ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณอลงกรณ์ พลบุตร, คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี, รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ดำเนิน

รายการโดย คุณวารินทร์ สัจเดว สนใจโปรดสำรองที่นั่ง (จำกัดเพียง 800 ท่าน) โทร.083-780-0811/ 02-579-8669 หรือแฟกซ์ 02-579-0663 หรือ [email protected] โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

โทร: 02-579-0663, 02-942-7575 โทรสาร: 02-579-8669