ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้ารางวัลจากเวที Asian Technology Excellence Awards 2023

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้ารางวัลจากเวที Asian Technology Excellence Awards 2023

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้ารางวัล Thailand Technology Excellence Award for Automation – Financial Services จากเวที Asian Technology Excellence Awards 2023

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากงาน Asian Technology Excellence Awards 2023 รางวัลดังกล่าวคือบทพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อรองรับการเติบโตเชิงรุกของธุรกิจ เทคโนโลยีดังกล่าวได้สนับสนุนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ในแผน 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายในการนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เพื่อให้คนไทยเข้าสู่โลกของประกันและการเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต   

ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ รองผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล (Robotic Process Automation หรือ RPA) และกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Workflow Automation) มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรที่ส่งผลให้การทำธุรกรรมกว่า 1,500,000 รายการ ไม่ต้องใช้กระดาษ และประหยัดเวลาทำงานได้กว่า 5,000 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำสิ่งที่เรียกว่า i-CEM ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่ในการจัดลำดับขั้นตอนและการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยตัวหุ่นยนต์จะประมวลผลและส่งข้อมูลไปยัง i-CEM หลังจากนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเพื่อตอบคำถามของลูกค้า โดยจากการบันทึกข้อมูลและติดตามผ่านช่องทางต่างๆ ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา ระบบนี้สามารถดำเนินธุรกรรมได้จำนวนมากกว่า 500,000 รายการ การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในฐานะบริษัทประกันและการเงินแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยภายใต้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับเอเชียครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในการทำ Digital Transformation ร่วมกัน เพราะไม่ใช่ทุกขั้นตอนของงานที่หุ่นยนต์จะสามารถทำแทนมนุษย์ได้ ดังนั้นคนจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำการตัดสินใจ จากความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าที่แท้จริง

สำหรับรางวัล Asian Technology Excellence Awards 2023 จัดขึ้นโดยนิตยสารชั้นนำของเอเชีย Asian Business Review เพื่อยกย่องโครงการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละหมวดหมู่อุตสาหกรรม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากความมีเอกลักษณ์ของนวัตกรรม ประสิทธิผลและผลกระทบในเชิงบวกต่อบริษัทฯ และอุตสาหกรรม รวมทั้งกลยุทธ์ดำเนินโครงการมีความยืดหยุ่น สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้