36 ปี กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวที Thailand Economic Outlook 2024 Change the Future Today

36 ปี กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวที Thailand Economic Outlook 2024 Change the Future Today

“เปลี่ยน” อนาคตเศรษฐกิจไทยต้องเริ่มวันนี้ พบกัน....วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

เศรษฐกิจไทย ยังมีความหวัง?

ในวันที่เศรษฐกิจไทย เปราะบาง เติบโตเชื่องช้า  ขาดการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ขาดเครื่องจักรใหม่ที่จะขับเคลื่อน  ไทยจะกลายเป็นประเทศที่ถูกลืม  เราจะปั๊มชีพเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร?

36 ปี กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวที  Thailand Economic Outlook 2024  Change the Future Today  “เปลี่ยน” อนาคตเศรษฐกิจไทยต้องเริ่มวันนี้

พบ..ผู้นำประเทศ ใน

The Big Change: Empowering Thailand’s Economy

🔵เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

Thailand’s Challenges : How to thrive in rising geopolitical uncertainty

🔵ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

Jump Start the New Engine

🔵ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

Key Developments & Challenges of the Capital Market: พัฒนาตลาดทุนไทยรับความท้าทายใหม่

🔵ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมนักเศรษฐศาสตร์ และภาคธุรกิจที่เป็นพลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทย

🔵รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

🔵ดร.เกียรติพงษ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก

🔵ดร.สันติธาร เสถียรไทย ที่ปรึกษาอาวุโส Global Counsel และอดีตกรรมการผู้จัดการ Sea Ltd (Gerena, Shopee, SeaMoney)

🔵ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

🔵นทพร บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

🔵ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย 

Enrico Tanuwidjaja, Economist, Global Economics and Markets Research, UOB Group

🔵อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

🔵สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

🔵มนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

🔵จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

🔵เทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

🔵วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

🔵กรวัฒน์ เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Amity

พบกัน

🗓️วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566

⏱️เวลา 08.00-16.30 น.

📍ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

 

🔴ติดตามได้ทุกช่องทางออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ

Facebook : www.facebook.com/bangkokbiznews/

Twitter: twitter.com/ktnewsonline

Website : www.bangkokbiznews.com

Youtube: www.youtube.com/user/KrungthepTurakij

Blockdit : www.blockdit.com/bangkokbiznews