รพ.เมดพาร์ค เปิดโครงการเพื่อสังคมประจำปี 2566

รพ.เมดพาร์ค เปิดโครงการเพื่อสังคมประจำปี 2566

รพ.เมดพาร์ค สานต่อโครงการเพื่อสังคม Save Doctors Save People Save Thailand เป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ "หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality" ตอกย้ำการดูแลสุขภาพของแพทย์ไทย เพื่อให้แพทย์ดูแลรักษาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของบุคลากรแพทย์ ด้วยแนวคิด "เพราะแพทย์หนึ่งคนสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้อีกนับหมื่นคน" จึงริเริ่มโครงการ "Save Doctors Save People Save Thailand" ในปี 2564 ด้วยการวัคซีนให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เพราะแพทย์เป็นปราการด่านสำคัญในการรับมือกับวิกฤตการณ์ ณ ขณะนั้น และในปีต่อมาได้ต่อยอดโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ Save Doctors' Heart เปิดโอกาสให้แพทย์ทั่วประเทศเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคทางหัวใจ โดยแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน ตรวจพบความผิดปกติจำนวน 12 คน และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ ทำบอลลูน นับเป็นความสำเร็จของโครงการที่ช่วยชีวิตบุคลากรแพทย์ไว้ได้ 

ในปีนี้โรงพยาบาลเมดพาร์ค โดยคลินิกเวชศาสตร์การนอนหลับ จึงสานต่อโครงการเพื่อสังคมด้วยโครงการ เมดพาร์คอาสาดูแลหมอ "หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality" ตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea : OSA) และอาการอื่นๆ ที่ทำให้การนอนไม่มีประสิทธิภาพ ให้แก่แพทย์ทั่วประเทศไทย 

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์คกล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมเป็นสิ่งที่ เมดพาร์ค ได้วางแนวทางไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง สิ่งที่องค์กรของเราสามารถทำได้คือ การอาสาเข้าไปดูแลหมอ เพื่อให้หมอสามารถดูแลประชาชนต่อไปได้อีกนับไม่ถ้วน จึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อสังคมที่เราตั้งใจทำมาตลอดสามปีตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดดำเนินการ โดยแพทย์เป็นอาชีพที่ทำงานหนัก มีเวลาพักผ่อนน้อย ดังนั้นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ทำให้แพทย์ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของโครงการตรวจการนอนหลับให้แพทย์ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีนี้

นายแพทย์จิรยศ จินตนาดิลก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ คลินิกเวชศาสตร์การนอนหลับ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการตรวจคุณภาพการนอนหลับให้กับแพทย์ว่า โดยทั่วไปแพทย์เป็นอาชีพที่มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพออยู่แล้ว หากมีปัญหาการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคนอนไม่หลับ ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทําให้เกิดโรคอื่นๆ ที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น โรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น การตรวจคุณภาพการนอนหลับจึงเหมือนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเป็นโรคอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ความอ่อนเพลียในตอนกลางวันอันเป็นผลมาจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หรือนอนหลับไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นของแพทย์ เพราะแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความแม่นยำและประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรแพทย์ให้ดีขึ้น

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ร่วมกับบริษัทอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมถึงสื่อพันธมิตร เปิดโอกาสให้แพทย์มีโอกาสได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาความผิดปกติขณะนอนหลับและได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือ แพทย์สัญชาติไทย อายุ 30-75 ปี ที่ยังปฏิบัติงานทางการแพทย์อยู่ และไม่มีประวัติการตรวจมาก่อน 

สำหรับแพทย์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ "หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality" ได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเวชศาสตร์การนอน โรงพยาบาลเมดพาร์ค ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. 

รพ.เมดพาร์ค เปิดโครงการเพื่อสังคมประจำปี 2566 รพ.เมดพาร์ค เปิดโครงการเพื่อสังคมประจำปี 2566 รพ.เมดพาร์ค เปิดโครงการเพื่อสังคมประจำปี 2566 รพ.เมดพาร์ค เปิดโครงการเพื่อสังคมประจำปี 2566 รพ.เมดพาร์ค เปิดโครงการเพื่อสังคมประจำปี 2566 รพ.เมดพาร์ค เปิดโครงการเพื่อสังคมประจำปี 2566