ปตท. รับ 3 รางวัลพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence Awards 2022"

ปตท. รับ 3 รางวัลพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence Awards 2022"

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. รับ 3 รางวัลพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence Awards 2022" ตอกย้ำการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หรือ Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน เป็นผู้แทน ปตท. เข้ารับรางวัลใน 3 สาขา ได้แก่

  • ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
  • ความเป็นเลิศด้านผู้นำ
  • ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปตท. รับ 3 รางวัลพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence Awards 2022"

ทั้ง 3 รางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน