สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน - กฟผ. “ร้อยใจ” เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน - กฟผ. “ร้อยใจ” เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ร่วมกับ กฟผ. จัดงานสัมมนา “ร้อยใจ” เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง ปี 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยมั่นคง

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน หรือ APPP ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จัดงานสัมมนา “ร้อยใจ” เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง ปี 2565 เพื่อเสริมสร้างและสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานผู้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและอนาคต ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศให้มั่นคงและก้าวหน้าต่อไป โดยมี นายฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง นายดอน ทยาทาน อุปนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ ผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน จากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ภายในประเทศ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. รวมมากกว่า 45 หน่วยงาน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2565 โอกาสนี้คณะผู้ร่วมงานสัมมนาฯ ยังได้ทำกิจกรรม CSR ร่วมกัน โดยมอบชุดระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพต่อไป

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน - กฟผ. “ร้อยใจ” เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน - กฟผ. “ร้อยใจ” เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน - กฟผ. “ร้อยใจ” เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน - กฟผ. “ร้อยใจ” เพื่อระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง