ซีเค พาวเวอร์ ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ประจำปี 65

ซีเค พาวเวอร์ ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ประจำปี 65

ซีเค พาวเวอร์ ขึ้นทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ประจำปี 2565

27 ก.ย. 65 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 จากการประเมิน ESG Rating โดย สถาบันไทยพัฒน์ และเป็นบริษัทเดียวใน SET กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน ESG Emerging List ในปี 2565 รวมถึง CKPower มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ ESG Universal สอดคล้องเทรนด์โลกที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจ โดยมี นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)