“กิตติรัตน์” มอบนโยบาย กรมวิชาการเกษตร หนุนผลิตถั่วเหลือง 1 ล้านไร่

“กิตติรัตน์”  มอบนโยบาย กรมวิชาการเกษตร หนุนผลิตถั่วเหลือง 1 ล้านไร่

“กิตติรัตน์” มอบนโยบาย กรมวิชาการเกษตร หนุนผลิตถั่วเหลือง 1 ล้านไร่

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เผยผ่านงานแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ว่า ในอดีตเมื่อ 40 ปีที่แล้วเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการในด้านถั่วเหลือง ดังนั้นจึงมีความผูกพันเกี่ยวกับพืชตระกูลถั่วเหลืองเป็นอย่างดี  ซึ่งครั้งนั้นมีพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ประมาณ 3 ล้านไร่ ปัจจุบันตามข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรเหลือ  7 หมื่นไร่ ดังนั้นการที่เราจะนำกลับมาต้องทำงานหลายเรื่อง ซึ่งในเรื่องที่สำคัญ คือสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ กวก.เชียงใหม่ 7 ที่กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์ออกมาล่าสุด ผมมั่นใจว่าจะมีผลผลิตต่อไร่มากกว่าพันธุ์เดิม

นายกิตติรัตน์  กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาในวันนี้และได้สนทนาหารือกับอธิบดี รองอธิบดี และนักวิชาการกรมวิชาการเกษตร ผมมั่นใจว่าบทบาทภารกิจของกรมวิชาการเกษตรมีความหมาย

“กิตติรัตน์”  มอบนโยบาย กรมวิชาการเกษตร หนุนผลิตถั่วเหลือง 1 ล้านไร่

นายกิตติรัตน์ กล่าวอีกว่าได้ฟังสัมมนาวันนี้จะขออาสาเป็นสาวกของกรมวิชาการเกษตรอีกสักคน และวันนี้ได้มีโอกาสสนทนากับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นครั้งแรกทราบว่าท่านเคยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทราบนอกเหนือจากหลักวิชาการเกษตรแล้ว ยังทราบถึงกรอบใหญ่ที่ภารกิจของกรมวิชาการเกษตรสามารถทำแล้วสร้างความสำเร็จได้ จากความสำเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากกรมวิชาการเกษตร โดยแท้จริง ดังนั้นขอให้กำลังใจ แล้วก็ขออาสาที่จะร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา และสิ่งที่หวังจะเห็นไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลือง 1 ล้านไร่ หรือมากกว่านั้น จะต้องเกิดขึ้นได้

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจและขอขอบคุณชาวกรมวิชาการเกษตรทุกคน เพราะไม่เพียงแต่คุณกิตติรัตน์เท่านั้น แม้แต่ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงงานของกรมวิชาการเกษตรในการแก้ปัญหา PM 2.5 นับว่าเป็นความสำเร็จในการแถลงผลงานวิจัยเชิงประจักษ์สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนกรมวิชาการเกษตร ก้าวสู่ปีที่ 51 ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”