เริ่มแล้ว 'เทศกาลของดีเกาะยอ' จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.นี้

เริ่มแล้ว 'เทศกาลของดีเกาะยอ' จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.นี้

เริ่มแล้ว 'เทศกาลของดีเกาะยอ' จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 67 วันแรกประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานกันคึกคัก

ช่วงค่ำวันนี้ (18 พฤษภาคม 2567) นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน 'เทศกาลของดีเกาะยอ' ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชนในตำบลเกาะยอ

โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร้อยตำรวจโท โกวิทย์ รัชนียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธี ณ วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

ร้อยตำรวจโท โกวิทย์ รัชนียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ กล่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ได้มีการผนึกกำลังความรู้ ความสามารถ จากชาวชุมชนเกาะยอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่มาร่วมคิดออกแบบกิจกรรมเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการบูรณาการงาน 2 งานเข้าด้วยกัน คือ งานเทศกาลของดีเกาะยอ และประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฎ ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานเทศกาลของดีเกาะยอ ในอดีตจะจัดช่วงผลไม้ออก เรียกว่า งานผลไม้หวาน จะจัดอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นงานเทศกาลของดีเกาะยอ ส่วนประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฎ จะจัดประจำทุกปีในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 คำ เดือน 6 เพื่อแสดงถึงความเคารพ และความศรัทธาต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอ

สำหรับการนำ 2 กิจกรรมมารวมกัน และจัดให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้จักเกาะยอให้มากขึ้นในทุกมิติ เพราะเกาะยอไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติที่สวยงาม อาหารการกินที่เลิศรส และไม่ได้มีดีแค่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย แต่เกาะยอยังเป็นแหล่งความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน รวมถึงมีปูชะนียะบุคคล ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวเกาะยออีกด้วย

 

เริ่มแล้ว \'เทศกาลของดีเกาะยอ\' จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.นี้

 

 

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของดีเกาะยอ การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดสาวงามเกาะยอ การแข่งขันทำสำรับเกาะยอ การอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากบ่องอ พิธีสมโภชผ้าห่มเจดีย์เขากุฎ การรำถวายสมเด็จเจ้าเกาะยอ และการแสดงดนตรี แสง สี เสียงจากนักร้องชื่อดัง อาทิ บ่าววี, วงเทมมารีน, วงกลม, ไก่กะละมัง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้แล้ว ยังมุ่งหวังให้ผู้ที่มาร่วมงาน ได้รู้จักเกาะยอมากขึ้น ผ่านการนำเสนอความเป็นเกาะยอในทุกมิติ และสะท้อนให้เห็นว่าชาวเกาะยอมีศักยภาพ มีความพร้อมในการจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

เริ่มแล้ว \'เทศกาลของดีเกาะยอ\' จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.นี้