"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แชร์ภาพขยะตกค้าง บริเวณชุมชนเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม ว่า  หลังจากที่ได้ทราบเรื่องตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เร่งประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการขยะตกค้างเพื่อป้องกันไม่ให้ไหลออกสู่ทะเล

หลังจากการตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแกะกุ้ง และปูทะเล ซึ่งเมื่อแกะเปลือกกุ้งหรือกระดองปูแล้วทิ้งลงใต้ถุนบ้าน นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าว ยังพบขยะพลาสติก และขยะครัวเรือนเป็นจำนวนมาก โดยหวั่นจะสร้างผลกระทบจนก่อให้เกิดเป็นขยะไหลลงสู่ทะเล

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

นายวราวุธ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ปฏิบัติตามข้อสั่งการพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อชี้แจงข้อมูล และแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนเกาะสิเหร่ ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ทั้งขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย รวมทั้งหารือกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบอย่าให้เกิดกรณีนี้ขึ้นอีก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

สำหรับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเมื่อปี 2564 ก็เกิดปัญหาขยะล้น ที่ผ่านมา ทช. ได้นำกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะตกค้าง พร้อมปิดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเท่าที่ควร ยังคงทิ้งขยะเกลื่อนกลาดเต็มพื้นที่ โดยหลังจากนี้ จะต้องมีการจัดระเบียบขยะ ออกมาตรการคุมเข้ม โดยบังคับใช้กฎหมาย และกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกฎระเบียบ เพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วน และมาตรการในระยะยาว รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนตามแนวชายฝั่ง และได้สั่งการให้ ทช. ตรวจสอบพื้นที่ชุมชนตามแนวฝั่งอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก เพราะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงทำลายทรัพยากรป่าชายเลน ทะเล และสัตว์ทะเลหายากอีกด้วย

อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นการทิ้งขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลน หรือชายฝั่งทะเล สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก

 

"วราวุธ" สั่งด่วน "จัดระเบียบขยะตามแนวชายฝั่งทุกชุมชน" กำชับ ทช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา เร่งกำหนดมาตรการ ทิ้งขยะซ้ำซาก