Bitkub จับมือ Thai Jiaranai Group ให้ความรู้นักลงทุน เปิดโอกาสสู่โลกอนาคต

Bitkub จับมือ Thai Jiaranai Group ให้ความรู้นักลงทุน เปิดโอกาสสู่โลกอนาคต

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุนด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ออแกไนซ์จัดงานกิจกรรมต่างๆ ได้จัดพิธีร่วมลงนามอย่างเป็นทางการ ณ บิทคับ เอ็ม โซเชียล ชั้น 9 ศูนย์การค้าเอมควอเทียร์

ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีบล็อกเชน และการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล ให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อต่อยอดไปสู่การลงทุนที่ยั่งยืนและปลอดภัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บิทคับ ที่ต้องการเป็นสะพานเชื่อมให้ทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

อรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวว่า การร่วมมือกับ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญ โดยเราจะร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อต่อยอดไปสู่การลงทุนที่ยั่งยืนและปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่บิทคับมุ่งเน้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ บิทคับ จะเป็นกำลังหลักในการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย และด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาทุกคนให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เราจึงพร้อมจับมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อร่วมมือกันทำให้การสื่อสารบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

Bitkub จับมือ Thai Jiaranai Group ให้ความรู้นักลงทุน เปิดโอกาสสู่โลกอนาคต

หลุย แซ่กั๊ว ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่มีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับการซื้อ - ขาย สินทรัพย์ดิจิทัล ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชน ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะนักลงทุนสมัยใหม่ที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

นอกจากนั้น ยังเผยต่อว่า บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในส่วนของบริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด มหาชน เป็นบริษัทที่มีจุดแข็งในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมีสื่อที่อยู่ภายใต้บริษัทไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด มหาชน จำนวนมาก ซึ่งเป็นสื่อที่อยู่อันดับต้นๆ ของประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือ จึงร่วมมือกันในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมกับนักลงทุน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิดที่ผ่านมา