บีทีเอส กรุ๊ปฯ มอบของให้ “กลุ่มเส้นด้าย” เพื่อส่งต่อให้ผู้ติดโควิด–19

บีทีเอส กรุ๊ปฯ มอบของให้ “กลุ่มเส้นด้าย” เพื่อส่งต่อให้ผู้ติดโควิด–19

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอาหารแห้งให้กับ “กลุ่มเส้นด้าย” เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวภายในบ้าน และศูนย์พักคอย รวมถึงชุมชนต่างๆ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบอาหารแห้ง ให้กับ “กลุ่มเส้นด้าย” เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวภายในบ้าน และศูนย์พักคอย รวมถึงชุมชนต่างๆ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกท่านที่ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป  ณ ศูนย์เส้นด้ายกระจายเส้น กรุงเทพมหานคร

บีทีเอส กรุ๊ปฯ มอบของให้ “กลุ่มเส้นด้าย” เพื่อส่งต่อให้ผู้ติดโควิด–19 บีทีเอส กรุ๊ปฯ มอบของให้ “กลุ่มเส้นด้าย” เพื่อส่งต่อให้ผู้ติดโควิด–19 บีทีเอส กรุ๊ปฯ มอบของให้ “กลุ่มเส้นด้าย” เพื่อส่งต่อให้ผู้ติดโควิด–19