สิงห์ฯ ต่อยอดนวัตกรรมอาหารไทยสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมสวทช. จัดประกวด Food Innopolis Innovation Contest

สิงห์ฯ ต่อยอดนวัตกรรมอาหารไทยสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมสวทช. จัดประกวด Food Innopolis Innovation Contest

“สิงห์ฯ” ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทย เติมนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการประกวด “Food Innopolis Innovation Contest 2021” ปีที่ 4 โดย “ฟู้ด แฟคเตอร์”

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด (Food Factors) ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อป้อนให้กับผู้บริโภคในตลาดโลกได้ในอนาคต ด้วยมีวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และความพร้อมด้านการเกษตรซึ่งเป็นเแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของโลก มุ่งสู่การแข่งขันในการสร้างมูลค่าเพิ่ม มากกว่าแข่งขันในด้านปริมาณการผลิต ดังนั้นการเติมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งเหล่านี้จะทำให้สินค้าของเรามีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ ฟู้ด แฟคเตอร์ ได้นำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอาหารคุณภาพที่ครบวงจร ร่วมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ และนำนวัตกรรมร่วมพัฒนาอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นนำของโลก และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในการนำเงินเข้าประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย สู่การเติบโตยั่งยืน 

ทั้งนี้ ฟู้ด แฟคเตอร์ ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยผู้สนับสนุน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวด “Food Innopolis Innovation Contest 2021” ปีที่ 4 เปิดเวทีการแข่งขันและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด โดยประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านอาหารตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับโครงการ “Food Innopolis Innovation Contest 2021” เป็นความร่วมมือของผู้คร่ำหวอดธุรกิจอาหาร เพื่อส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน และสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ในทุกมิติ ซึ่งฟู้ด แฟคเตอร์  ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ร่วมเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการแข่งขัน (Co-creator) และเป็นหนึ่งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการประกวดในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อนวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation) และนวัตกรรมอาหารสำหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation)

 

นอกจากนี้ ยังได้นำความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารครบวงจรร่วมเป็น Mentor ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรคนรุ่นใหม่ เติมเต็มไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมทั้งการสร้างโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหารต่อยอดในเชิงพาณิชย์จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเครือบุญรอดฯ โดยรอบชิงชนะเลิศการจะจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Online ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน Website และ Youtube ของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

“เชื่อว่าความรู้ ความชำนาญของบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ ในด้านการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและการพัฒนาสู่กระบวนการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในเครือ จะสามารถเข้าไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันได้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้าง Ecosystem นวัตกรรมอาหารไทยสู่ความยั่งยืน" นายปิติ กล่าว

สิงห์ฯ ต่อยอดนวัตกรรมอาหารไทยสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมสวทช. จัดประกวด Food Innopolis Innovation Contest

สิงห์ฯ ต่อยอดนวัตกรรมอาหารไทยสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมสวทช. จัดประกวด Food Innopolis Innovation Contest

สิงห์ฯ ต่อยอดนวัตกรรมอาหารไทยสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมสวทช. จัดประกวด Food Innopolis Innovation Contest