ไทยออยล์ร่วมสนับสนุนงานปิยมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2564

ไทยออยล์ร่วมสนับสนุนงานปิยมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2564

ไทยออยล์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานปิยมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2564

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 100,000 บาท เนื่องในงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2564” ให้กับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมและกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้แทนในการรับมอบ พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมสานต่อปณิธานแห่งการให้ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ รับใช้ประชาชน” และเพื่อหารายได้สมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้น้องนิสิตจุฬาฯ ได้ใช้เรียนและทำกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ควบคู่กันไป