มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯจัด doitung thank you sale ประจำปี 2564

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯจัด doitung thank you sale ประจำปี 2564

ระหว่าง 15-30 กันยายน เชิญชวนซื้อสินค้าคุณภาพฝีมือชุมชนบน "ดอยตุง" ที่ลดราคา 30-70% ทั้งกาแฟ แมคคาเดเมีย สินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้านและอื่นๆกว่า 400 รายการช้อปอย่างปลอดภัย ผ่าน shop.doitung.com หรือ shop.line.me/@doitung_lifestyle

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯจัด doitung thank you sale ประจำปี ระหว่าง 15-30 กันยายน เชิญชวนซื้อสินค้าคุณภาพฝีมือชุมชนบน "ดอยตุง" ที่ลดราคา 30-70% ทั้งกาแฟ แมคคาเดเมีย สินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้านและอื่นๆกว่า 400 รายการ
ช้อปอย่างปลอดภัย ผ่าน shop.doitung.com หรือ shop.line.me/@doitung_lifestyle