ดูแลดวงตา.. ให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ดูแลดวงตา.. ให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมชุดตรวจสุขภาพตา พร้อมดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางดวงตา

        ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ที่ไม่ควรละเลย และในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่เกิดกับดวงตา เพราะเมื่อเวลาผ่านไปความเสื่อมของดวงตาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  การป้องกันและการดูแลดวงตาให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

        ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมชุดตรวจสุขภาพตา พร้อมดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางดวงตาลงได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุ  โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3333