One World One Komatsu ต้นไม้ 1 ต้น  เพิ่มพื้นที่สีเขียว...

One World One Komatsu ต้นไม้ 1 ต้น  เพิ่มพื้นที่สีเขียว...

22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการตระหนักในเรื่อง "ธรรมชาติ” และ “สิ่งแวดล้อม”

 

บางกอกโคมัตสุ ผู้ผลิตและส่งออกรถขุดตักโคมัตสุ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ ได้มีแนวคิด       ในการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานของโคมัตสุทุกคน ที่มีอยู่ทั่วโลกช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น   ที่บ้าน หรือในสถานที่ทำงาน เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ในวาระพิเศษ One World One Komatsu ฉลอง 100 ปี โคมัตสุทั่วโลก...เพราะต้นไม้ทำให้เกิดให้เกิดสิ่งดีๆ สิ่งเหล่านี้ ได้แก่

  • ต้นไม้ ช่วยกระตุ้นพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจุบันทุกองค์กรต้องมี Co-Working Space คือ สถานที่ทำงานของทุกคนที่มีองค์ประกอบเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ด้วย
  • ต้นไม้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร เพราะการมีพื้นที่สีเขียวในองค์กร แสดงถึงการดูแลใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข   
  • ต้นไม้ ช่วยสร้างอากาศอันบริสุทธิ์ และสร้างความสดชื่นในองค์กร

ที่สำคัญ ต้นไม้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโลกของเราน่าอยู่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร อีกทั้ง ยังกระตุ้นพนักงานโคมัตสุ เกิดความรู้สึกว่าโลกใบนี้ให้สวยงามและสมบูรณ์เสมอ แน่นอนว่า พื้นที่สีเขียวภายในองค์กร เป็นหัวใจหลักที่ทุกคนครอบครัว “โคมัตสุ” ทั่วโลกต้องช่วยกันดูแล...รักษาอย่างยั่งยืน : One World One Komatsu