พี่อาร์ท ประตูรีโมท   ปรียเวท  โลจนานนท์ CEO ธัญญผล วิศวกรรม

พี่อาร์ท ประตูรีโมท   ปรียเวท  โลจนานนท์ CEO ธัญญผล วิศวกรรม

“เปิดตัวเจ้าของธุรกิจโรงงานผู้ผลิตระบบมอเตอร์ประตูรีโมท แห่งเดียวในประเทศไทย” พี่อาร์ทประตูรีโมท   ปรียเวท  โลจนานนท์ CEO ธัญญผล วิศวกรรม

   

 

จากประตูรีโมทนำเข้ากลายมาเป็นผู้ผลิตระบบมอเตอร์ประตูรีโมท แห่งเดียวในประเทศไทย บริษัทธัญญผลวิศวกรรมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เปิดมาแล้ว 22 ปี ปีนี้เป็นปี ที่ 23 ด้วยความที่อยากให้สินค้านวัตกรรมเป็นของคนไทยจึงได้ริเริ่มทำโรงงานผลิตมอเตอร์ประตูรีโมท คุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าอิตาลี ผ่านการทดสอบ 5 หมื่นครั้งหรือเท่ากับประมาณ 15 ปี ในการเปิด-ปิด ตัวมอเตอร์เป็นสแตนเลส เกรด 304 หรือมาตรฐานเดียวที่ใช้ในOutdoor ตากแดดตากฝนได้ไม่เป็นสนิมแน่นอน

 

ประตูรีโมท  IOType พัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบสนองชีวิตคนยุคใหม่ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยี  เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมากขึ้น  IOType  จึงได้คิดค้นประตูรีโมท ที่ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ไหน ก็สามารถ เปิด-ปิดประตูได้ โดยใช้ผ่านที่Applicationจาก Smart Phone ของคุณลูกค้า เพราะนอกจะใช้ Application เปิด-ปิดประตูแล้ว ยังมีระบบล็อคกันขโมย 2 ชั้น" ป้องกันประตูเปิดเอง จากสายไฟรั่ว พร้อมกริ่งเตือนภัย (Siren) และ แจ้งเตือนกลับทางโทรศัพท์ ในกรณี มีการงัดแงะประตู หรือเปิด นานเกิน 5 นาที จะมีเสียงเตือน ที่ตัวมอเตอร์ และ แจ้งเตือนกลับ ที่โทรศัพท์มือถือทันที

ประตูรีโมท  IOType ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ในปี พ.ศ. 2553 และรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมยอดเยี่ยมของปี 2553 ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  1 ล้านบาท ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อมาปีพ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีกครั้ง โดยเน้นไปทางด้าน IOT อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ หรือการทำให้อินเทอร์เน็ตอยู่ในผลิตภัณฑ์ กลายเป็นสมาร์ทเกทขึ้นมา เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำ โดยเราเป็น “โรงงานผู้ผลิตระบบมอเตอร์ประตูรีโมท แห่งเดียวในประเทศไทย”

 

 “ประตูรีโมท IOType ที่ไหนๆ ก็ปิด-เปิดประตูได้  หนึ่งเดียวในประเทศไทย” IOType เป็นประตูที่เน้นด้านอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทเกทสามารถควบคุมผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone โดยใช้Application ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปิด-เปิดประตูรีโมท จากที่ไหน ๆในโลกก็ได้

“ประตูรีโมท IOType นวัตกรรมหนึ่งเดียวในไทย ควบคุมประตูด้วย Smart Phone สุดยอดนวัตกรรมแห่งเดียวในประเทศไทย” กับพี่อาร์ทประตูรีโมท

สนใจติดต่อเบอร์โทร : 02-884-2404-2

LineID : @iotype

Facebook : https://www.facebook.com/type2016