“เซ็นทรัลพัฒนา” ขานรับ ททท. และกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด

“เซ็นทรัลพัฒนา” ขานรับ ททท. และกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด

“เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศได้รับตราสัญลักษณ์ SHA รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้การต้อนรับคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม และชมการปฏิบัติตามแผนแม่บทยกระดับมาตรการเข้มข้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” สถานที่ปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration - SHA) เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการดูแลความสะอาด และความปลอดภัยในศูนย์การค้า สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ผู้ประกอบการ คู่ค้า พนักงาน พร้อมรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมกันรักษาวินัยดูแลตัวเองอย่างดี สามารถออกมาใช้ชีวิต ทานอาหารนอกบ้าน และซื้อของใช้ที่จำเป็นได้อย่างสะอาดมั่นใจ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างมาตรฐานที่ดีรองรับการท่องเที่ยวในประเทศ และต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคตทันทีที่สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

 

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยสร้างมาตรฐาน New Normal ให้กับสังคม โดยริเริ่มแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ ที่เป็นมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยที่สถานที่ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ นำไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน ยกระดับมาตรฐานขั้นสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกๆ ฝ่าย โดยเรายินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมมาตรการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมอนามัย ที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ รวมถึงไว้วางใจมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration - SHA) ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาเป็นสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยขั้นสูงสุด และเป็นศูนย์การค้าอันดับ 1 ในใจที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการ”

 

ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวเสริมว่า “ตอนนี้ภาครัฐได้ประกาศคลายล็อกเพิ่มอีก 37 กิจการ และจังหวัดที่เคยมีการแพร่ระบาดสูงอย่างระยอง และสมุทรสาคร ขณะนี้ก็ได้รับอนุญาตให้เปิดศูนย์การค้าได้ตามปกติแล้วเช่นกัน ส่งผลบวกให้กับผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง และช่วยเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ซึ่งเป็นผลจากร่วมมือกันอย่างเต็มที่ของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ สำหรับศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ยังคงเดินหน้าสร้างแคมเปญดีๆ ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้าน Hospitality อย่างเช่น ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. นี้ ศูนย์การค้าใหญ่อย่างเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์ฯ ในเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา, เชียงใหม่, ภูเก็ต จับมือกับโรงแรมในเครืออย่าง Centara และ Hilton ทำโปรแกรม Staycation และ Workcation เจาะกลุ่ม Top Spender ซึ่งไม่เพียงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ แต่ยังรวมถึง Catchment จากจังหวัดใกล้เคียงด้วย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเมื่อหลายธุรกิจเริ่มกลับมาให้บริการ และเริ่มมีการฉีดวัคซีนล็อตแรก ประกอบกับการรักษาวินัย ยกการ์ดสูงของคนไทยจะทำให้การท่องเที่ยวในประเทศกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งเหมือนช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด โดยครอบคลุมใน 5 แกนหลัก คือ 1)การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2)ย้ำมาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด งดความแออัด 3)การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย 4)การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ 5)ลดการสัมผัส โดยใส่ใจและลงลึกในทุกรายละเอียด  และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานภายในศูนย์การค้า ที่ร่วมกันคุมเข้มมาตรการอย่างเต็มที่ ทั้งการทำ Big cleaning รวมถึงปฏิบัติการ Extra deep cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชิงรุก ลงลึกทุกรายละเอียด ทั่วทั้งศูนย์การค้า รวมถึงใช้เครื่อง UVC Mobile ทำความสะอาดป้องกันหลังศูนย์ปิด, เข้มข้นระบบคัดกรองลูกค้า รวมทั้งพนักงานภายในศูนย์การค้า ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้พนักงานทุกคนกรอกประวัติในระบบทุกครั้งก่อนเข้างาน,  เซ็นทรัลแอร์สะอาดมั่นใจ ด้วยการฆ่าเชื้อในระบบปรับกาศด้วยแสง UV-C ตลอดเวลาเพื่อให้อากาศที่หมุนเวียนภายในศูนย์การค้าสะอาดและปลอดภัยมากที่สุด และการยกระดับมาตรการร้านอาหาร เข้มงวดสูงสุดทั้งหลังครัวและด้านหน้าร้าน ตั้งแต่ การต่อคิวเข้าร้านแบบเว้นระยะ, จำกัดจำนวนคนเข้าร้านต่อครั้ง, นั่งทานอาหารแบบ Social distancing, มี table shield, แยกชุดอุปกรณ์ทานอาหารแต่ละบุคคลและใส่ห่อพลาสติกอย่างดี, พนักงานทั้งในครัวและให้บริการ ต้องผ่านระบบคัดกรองเข้มงวดและทำแบบประเมินก่อนเข้างานทุกวัน, ใส่หน้ากากอนามัย-Face shield-ถุงมือ, Touchless experiences ด้วยการสแกนเมนูอาหาร และจ่ายเงินแบบ Cashless เป็นต้น

 

เซ็นทรัลพัฒนาเดินหน้าที่จะสร้างวินัย Social Distancing และการดูแลป้องกันตัวเองของทุกคน  และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กระตุ้นให้คนไทยได้ออกมาเที่ยว  ช้อปได้อย่างสะอาด มั่นใจ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวินัย ยกการ์ดสูงสุดทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้กลับเป็นศูนย์ในเร็ววัน