เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ให้การต้อนรับ กระทรวงสาธารณสุข

 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ให้การต้อนรับ กระทรวงสาธารณสุข

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการศูนย์การค้าขั้นสูงสุด คุมเข้มตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ยกการ์ดสูงสุดทั่วไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลให้การต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคุมเข้มยกระดับมาตรการแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ยกการ์ดสูงสุดทั่วไทย ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ห้างเซ็นทรัลพัทยา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ระยอง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซุปเปอร์มาร์เก็ต และบรรดาผู้เช่าร้านค้า เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการดูแลความสะอาด และความปลอดภัยให้ธุรกิจศูนย์การค้าไทย พร้อมรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมกันรักษาวินัยดูแลตัวเองอย่างดี ในขณะเดียวกันภาคเอกชนยังเดินหน้าให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จัดกิจกรรมที่อยู่ภายใต้มาตรการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการทุกคน ดูแลทั้งในส่วนพื้นที่ศูนย์การค้า และร้านค้าผู้เช่า เพื่อให้คนไทยสามารถออกมาใช้ชีวิต ทานอาหารนอกบ้าน และซื้อของใช้ที่จำเป็นได้อย่างสะอาดมั่นใจ

 

คุณดวงสมร เจริญบัณฑิตชัย รักษาการผู้อำนวยการงานปฏิบัติสาขา ภาคตะวันออก ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ในฐานะสมาชิกหนึ่งของเมืองพัทยา และจังหวัดระยอง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาครัฐให้เกียรติมาเยี่ยมชมมาตรการแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ยกการ์ดสูงสุดทั่วไทยของศูนย์การค้าฯ พร้อมมอบป้าย “Thai STOP COVID Plus : สถานประกอบการที่ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มั่นใจ ห่างไกลโควิด19”  ซึ่งนอกจากจะตอกย้ำความมั่นใจ และเรียกความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง  โดยเซ็นทรัลพัฒนาพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ จะถูกปรับให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก  พร้อมยกระดับมาตรการเข้มข้นสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งพันธมิตรผู้เช่าร้านค้า และพนักงานภายในศูนย์การค้า ที่ร่วมกันคุมเข้มมาตรการอย่างเต็มที่มาโดยตลอด

อาทิ การทำ Big cleaning ป้องกันฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อล่วงหน้าเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องหลังศูนย์ปิด, เข้มข้นระบบคัดกรองลูกค้า รวมทั้งพนักงานภายในศูนย์การค้า ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ และพนักงานทุกคนจะต้องกรอกประวัติในระบบทุกครั้งก่อนเข้างาน,  เซ็นทรัลแอร์สะอาดมั่นใจ ด้วยการฆ่าเชื้อในระบบปรับกาศด้วยแสง UV-C ทุกวันตลอดเวลา และการยกระดับมาตรการร้านอาหาร เข้มงวดสูงสุดทั้งหลังครัวและด้านหน้าร้าน ตั้งแต่ การต่อคิวเข้าร้านแบบเว้นระยะ, จำกัดจำนวนคนเข้าร้านต่อครั้ง, นั่งทานอาหารแบบ Social distancing, มี table shield, แยกชุดอุปกรณ์ทานอาหารแต่ละบุคคลและใส่ห่อพลาสติกอย่างดี, พนักงานทั้งในครัวและให้บริการ ต้องผ่านระบบคัดกรองเข้มงวดและทำแบบประเมินก่อนเข้างานทุกวัน, ใส่หน้ากากอนามัย-Face shield-ถุงมือ, Touchless experiences ด้วยการสแกนเมนูอาหาร และจ่ายเงินแบบ Cashless เป็นต้น” คุณดวงสมร กล่าว

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พร้อมเดินหน้าคุมเข้มยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยตามแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ โดยครอบคลุมใน 5 แกนหลัก ได้แก่

  1. การคัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra Screening) วัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าศูนย์การค้าและห้างฯ, สวมหน้ากากตลอดเวลา, พนักงานที่บริการใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face shield และสวมถุงมือ มีมาตรการเข้มงวดพิเศษสำหรับ Delivery man, แยกพนักงานร้านค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่บริการใกล้ชิดลูกค้า และกลุ่มที่ทำงานหลังร้าน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือพบปะใกล้ชิดกันเพื่อลดความเสี่ยง
  2. มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด ควบคุมจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าและห้างฯ สำหรับร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ลิฟท์-บันไดเลื่อน-ห้องน้ำ ต้องรักษาระยะห่าง 1-2 ม. ทุกจุด, จัดคิวขณะรอ และมีพื้นที่นั่งคอย สำหรับร้านค้า และ Delivery man, มีฉากกั้นแบ่งส่วนครบครันด้วย 5 Shields: Face Shield / Food Shield / Table Shield / Counter Shield / Cashier Shield พร้อมสร้างการตระหนักรู้วิธีปฏิบัติให้ทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง
  3. การติดตามเพื่อความปลอดภัย (Safety Tracking) มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานในศูนย์และร้านค้าทุกคน ทุกวันก่อนเริ่มงาน
  4. การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส (Deep Cleaning) เช็ดทำความสะอาดทุกผิวสัมผัสร่วมสูง ตลอดเวลา และผิวสัมผัสอื่นๆ ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน ทุกวัน ทั้งศูนย์การค้าและทุกร้านค้า, ทำ Big Cleaning และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งศูนย์ทุกวันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องหลังศูนย์ปิด, ฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศด้วยแสง UVC ตลอดเวลา, ทำความสะอาดห้องน้ำทุกๆ 15 นาที, บริการฆ่าเชื้อที่ถุงสินค้าก่อนกลับบ้าน, ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรศูนย์อาหาร / บัตรจอดรถทุกใบ
  5. ลดการสัมผัส (Touchless Experience) ส่งเสริมการใช้ Cashless และ E-paymentหลีกเลี่ยงการใช้เงินสด และจัดเตรียม QR Code สำหรับสแกนเมนูเพื่อลดการสัมผัส

 

เซ็นทรัลพัฒนา ผู้บริหารศูนย์การค้า 33 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมเดินหน้าสร้างวินัย Social Distancing และการดูแลป้องกันตัวเองของทุกคน แต่ยังคงรักษาบรรยากาศ Festive ต่างๆ เพื่อสร้าง mood การออกมาจับจ่ายใช้สอยของคนไทย ไปพร้อมๆ กับดูแลความสะอาดปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยศูนย์การค้าได้เตรียมพร้อมคุมเข้มยกระดับมาตรการความปลอดภัยตามแผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ยกระดับขั้นสูงสุดต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เน้นวินัยลดการแออัด และรักษาระยะห่างแบบ New Normal อย่างเต็มที่