อสส. ประกาศรับสมัครสรรหา CEO

อสส. ประกาศรับสมัครสรรหา CEO

รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบรับสมัคร ได้ที่  http://www.zoothailand.org/