งาน The TICA Membership Quarterly Luncheon & TICA Market Place

งาน The TICA Membership Quarterly Luncheon & TICA Market Place

สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นประธานจัดงาน ในการนี้ นิชาภา ยศวีร์ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

สุเมธ สุทัศน์ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เป็นประธานจัดงาน The TICA Membership Quarterly Luncheon & TICA Market Place ในการนี้ นิชาภา ยศวีร์ รองผู้อานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารของโรงแรม อาทิ แกรนท์ ฮิลลี่ นุศรา โผนประเสริฐ นฤมล สุขุม และ สุชานนท์ มงคลธง ร่วมงานด้วย ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ