ซีพีแรม ควง คณะมีเดียอาตส์ มจธ.มอบรางวัล “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปี 3

ซีพีแรม ควง คณะมีเดียอาตส์ มจธ.มอบรางวัล “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปี 3

“ทีมไก่ฟ้า-โรงเรียนเซนต์ดอมินิก” คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาและทีม RESET PRODUCTION มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา

 

ซีพีแรม ประกาศผลและมอบรางวัลเวทีประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับภาคการศึกษาคือ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กับสาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในการดำเนินโครงการจัดการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องลดความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการลดความสูญเปล่าของอาหาร  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม โดยการแชร์ไอเดีย สร้างพลังผ่านวีดีโอคลิปความยาว 3 นาที ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างมากโดยในปีนี้มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 840 ผลงาน 

ในปี 2563 โรงเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไก่ฟ้า จากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผลงาน "Food Waste Break Heart" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 - ทีมทำไมไม่สนใจ จากกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับผลงาน "ทำไมไม่สนใจ"  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ทีม 4 A.M. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ผลงาน "Life Chage Earth Change" รางวัลชมเชย1 - ทีมตำน้ำพริกไม่ละลายแม่น้ำ จากโรงเรียนปริยส์รอยแยลส์วิทยาลัย กับผลงาน "เมื่อขยะอาหารมีมากกว่าที่ทานเหลือ" รางวัลชมเชย2 - ทีม Duckdan Production จากโรงเรียนเลยพิทยาคม ผลงาน "Food Waste Monster"

ทางด้านรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่- ทีม RESET PRODUCTION มหาวิทยาลัยรังสิต กับผลงาน "ทิ้งได้ไงหัวใจอยู่ในกล่อง" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ทีมป้าลดข้าวหน้อย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับผลงาน "ป้าๆ ลดข้าวหน่อย" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีมใต้ตาดำ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน "กินเหลือกลัวโดนปรับ" รางวัลชมเชย 1 - ทีม ภสค. เฮ้าส์  จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับผลงาน " กิน (ไม่)เหลือ รวย!!!" รางวัลชมเชย 2 - ทีมปุ๊กปิ๊ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงาน "เราไม่ได้ทิ้งมัน แต่เรากำลังรับมัน"  ทั้งนี้สามารถชมผลงานของน้องย้อนหลังได้ทาง www.facebook.com/foodwasteclipcontest

ภายในงานประกาศรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปีที่ 2 ขึ้น จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ร่วมด้วยนางสาวเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ สถานการณ์ Food Waste วิกฤตโลก? ” อีกด้วย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก 2 ผู้กำกับภาพยนตร์แถวหน้าของประเทศไทย ประกอบด้วย นายภาคภูมิ วงศ์ภูมิ และกิตติภัค ทองอ่วม เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโครงการฯ ครั้งนี้

ในภาพ: นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมบรรยายพิเศษ และนายภาคภูมิ วงศ์ภูมิ และกิตติภัค ทองอ่วม 2 ผู้กำกับแถวหน้าของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโครงการฯ ครั้งนี้

 

ทางด้านนายวิเศษ  วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ  ดังกล่าว ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญ ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง และลดความสูญเปล่าทางอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  ปัญหาความสูญเปล่าทางอาหาร หรือ Food Waste ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารของโลก ซีพีแรมให้ความสำคัญและขอร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมสร้างความตระหนักถึงผลเสียที่ก่อเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า รวมถึงยังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าว เกิดจากการตั้งคำถามจากสิ่งที่เราเห็นจากอาหารในจานที่เราทานไม่หมดกองอยู่ตรงหน้า ที่มีแต่เศษอาหารเหลือจากการทาน หรือแม้แต่ผักและผลไม้ที่เน่าเสียอยู่ในตู้เย็น ประกอบกับการพูดถึงของคนทั่วโลก รวมถึงองค์กรยูนิเซฟถึงความยากจน การโหยหาอาหาร ความหิวโหยของเด็กน้อยในแอฟริกา หรือประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามที่ทำให้ขาดแคลนอาหาร รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ แม้แต่ในประเทศไทยเองที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ อยู่ที่ไหนก็ไม่อดตาย แต่ก็ยังมีในหลายพื้นที่ห่างไกล ที่ยังขาดแคลนอาหาร อาหารไม่เพียงพอ เข้าถึงอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการ ซึ่งมีให้เห็นในข่าวอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และลดความสูญเปล่าทางอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม

อย่างไรก็ตามในการสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทยถึงความสำคัญของการลด Food Waste แม้วันนี้เรายังไม่เห็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เด่นชัดนัก แต่เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เราจะเห็นคนไทยบริโภคอาหารได้หมดจดไม่เหลือไว้โดยสูญเปล่าเพิ่มขึ้น คนไทยเลือกซื้อหรือเลือกตักรับประทานอาหารแต่พอเหมาะไม่กินทิ้งกินขว้างเพิ่มขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงการรักอาหารและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของอาหารขึ้นนั้นเองนอกจากนี้ ซีพีแรมยังได้เปิดเพจ Facebook ที่ชื่อว่า “สังคมไทย ไร้ Food Waste” พร้อมกันนี้ยังได้เปิดกลุ่ม ที่ชื่อว่า “กินหมดจด ไร้ Food Waste” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและแชร์ไอเดีย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการลดความสูญเปล่าทางอาหาร หรือ Food Waste ซึ่งเป็นการขยายผลสู่ทุกกลุ่มคนในสังคม โดยจะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงจัดแคมเปญในการร่วมแบ่งปันไอเดียและมีการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวแคมเปญและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Facebook : “สังคมไทย ไร้ Food Waste

ทั้งนี้ซีพีแรม ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมอย่างเกื้อกูล ยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักในการลดความสูญเปล่าของอาหาร ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ลุยปลูกฝังสังคมลดการกินทิ้งขว้าง เพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืนทางอาหาร และร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนสืบไป