OKLS เผยจีน ภาษาที่สาม เพิ่มโอกาสการทำงานขานรับการแข่งขันปี 2021

OKLS เผยจีน ภาษาที่สาม เพิ่มโอกาสการทำงานขานรับการแข่งขันปี 2021

UN ยังกำหนดให้ภาษาจีนกลางเป็น 1 ใน 6 ภาษาหลักที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมเด็กไทยและคนวัยทำงานให้พร้อมในตลาดแรงงาน

 

OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เน้นให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ได้จริงมากว่า 22 ปี เผยภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับสองของโลก แนะภาษาที่สามนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสการทำงาน ทั้งการได้รับเลือกเข้าทำงานและการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการ จากข้อมูลJobsDB พบ 62% ของกลุ่มคนทำงานที่มีความสามารถด้านภาษาจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะดังกล่าว และเป็นทักษะที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มเด็กจบใหม่ เนื่องจากปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจแบบไร้พรมแดนผ่าน E-commerce ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ

โดยเฉพาะกับธุรกิจในจีน ขณะที่ด้านองค์การสหประชาชาติหรือ UN ยังกำหนดให้ภาษาจีนกลางเป็น ใน ภาษาหลักที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารของ UN เพื่อส่งเสริมเด็กไทยและคนวัยทำงานให้พร้อมขานรับกับการแข่งขันในตลาดแรงงานปัจจุบันและในอนาคต OKLS แนะนำหลักสูตรการเรียนภาษาจีนกับผู้สอนที่มีคุณภาพ ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การสอน โดยเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะกับสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง พร้อมสนับสนุนให้เด็กไทยและคนวัยทำงานเร่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ล่าสุดจัดโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีชวด ซื้อ คอร์ส รับเพิ่ม คอร์ส และโปรโมชั่นอื่นให้เลือกตามสไตล์ผู้เรียน ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.OKLS.net/th/ข่าวสาร-กิจกรรม/ข่าวสารกิจกรรม/โปรโมชั่น-สิทธิพิเศษ/521

 

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงาน บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เผย ภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับสองของโลกจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN กำหนดภาษาจีนกลางเป็น 1 ใน 6 ภาษาหลักที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารของ UN ในโลกธุรกิจปัจจุบัน หลายธุรกิจต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาที่สามในระดับสากลมากขึ้น นอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งผลให้การเรียนภาษาจีนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนสามารถเพิ่มโอกาสในการทำงาน ทั้งโอกาสที่สูงกว่าในการได้รับเลือกเข้าทำงานและการได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการ

 

ข้อมูลจาก JobsDB รายงานว่า 62% ของกลุ่มคนทำงานที่มีความสามารถด้านภาษา จะมีข้อได้เปรียบที่ช่วยเพิ่มมูลค่าในการทำงานมากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะดังกล่าว และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มเด็กจบใหม่ เนื่องจากปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจแบบไร้พรมแดนผ่าน E-commerce ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยเฉพาะการติดต่อธุรกิจกับผู้ประกอบการในจีน ส่งผลให้ทักษะการใช้ภาษาจีนในระดับสากลเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดแรงงานต้องการเพิ่มมากขึ้น

 

"เพื่อเร่งพัฒนาทักษะภาษาจีนให้เด็กไทยและคนวัยทำงาน พร้อมกระตุ้นธุรกิจไทยสู่การเติบโตอย่างไร้พรมแดนสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมทักษะด้านภาษาด้วยหลักสูตรภาษาจีน ควรเลือกเรียนภาษาจีนกับผู้สอนที่ มีคุณภาพ ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การสอน โดยเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของตนเอง ด้วยบทเรียนสอนภาษาที่เน้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาตอบโต้ รวมถึงการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนควบคู่กัน" นายประทีป กล่าว

 

จากประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนมากว่า 20 ปี OKLS พบว่าปัจจัยสำคัญในการเรียนการสอนภาษาให้ประสบความสำเร็จแบบผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้จริง ประกอบด้วยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และรูปแบบการเรียนการสอนที่ตรงตามสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจุบันครูสอนภาษาจีนที่ OKLS มีทั้งครูเจ้าของภาษาและครูชาวไทย โดยใช้หลักสูตรภาษาจีนที่ออกแบบโดย OKLS เอง และหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากประเทศจีน ที่มีทั้งหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 5 ปี ไปถึงหลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่และคนวัยทำงาน สำหรับการเรียนการสอนมีให้เลือกทั้งแบบกลุ่ม แบบเดี่ยว รวมทั้งการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ตอบรับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน

 

ก่อนปิดปี 2563 OKLS ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีชวดตลอดเดือนธันวาคมนี้ สำหรับผู้เรียนใหม่มีโปรโมชั่นให้เลือก 2 แบบ คือสมัคร 2 คอร์ส คอร์สที่ 2 ลด 20% และสมัคร 4 คอร์ส รับเพิ่ม 1 คอร์สฟรี สำหรับผู้เรียนปัจจุบัน รับโปรโมชั่น สมัคร 4 คอร์ส รับเพิ่ม 1 คอร์ส นอกจากนี้ ยังมีคอร์สเรียนเดี่ยวสำหรับทั้งผู้เรียนใหม่และผู้เรียนปัจจุบัน รับโปรโมชั่นเรียน 30 ชั่วโมง รับเพิ่ม 5 ชั่วโมง หรือเรียน 50 ชั่วโมง รับเพิ่ม 10 ชั่วโมง หรือเรียน 100 ชั่วโมง รับเพิ่ม 30 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-610-9724-5, 02-947-6406-7 และ 086-341-4840 และติดตามข่าวสารโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ที่ www.OKLS.net, Facebook: OKLSSchool, Line: @OKLS