เครือเจริญโภคภัณฑ์ ชวนทำความดี บริจาคโลหิต

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ชวนทำความดี บริจาคโลหิต

ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญประชาชน และพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563  เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เดินหน้าโครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต" ภายใต้แนวคิด "Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) ด้วยตระหนักถึงการช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ลดวิกฤตภาวะขาดแคลนโลหิต โดยได้รณรงค์ให้ประชาชนละพนักงานมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุก 3 เดือน ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งการบริจาคโลหิตนับเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ทำได้ง่าย ถือเป็นการให้โอกาสตัวเองได้ทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่