“บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ” วิทยาลัยดุสิตธานี

“บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ” วิทยาลัยดุสิตธานี

อาจารย์ชาคริต ศรีสกุล และ ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำรับ “รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2563”

 

 

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์  (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี พร้อมผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ชาคริต ศรีสกุล (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ (ที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสเข้ารับ “รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านวิชาการและนักวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์และผลงานดีเด่นให้แก่สมาคมฯ 

 

โดยผลการตัดสินและคัดเลือกในครั้งนี้ อาจารย์ชาคริต ศรีสกุล ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์” ในขณะที่ ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ ได้รับ “รางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับชมเชย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีพุทธศักราช 2563  ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th