คิง เพาเวอร์ ร่วมออกร้าน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓ "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน"

 คิง เพาเวอร์ ร่วมออกร้าน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓ "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน"

ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รายได้สมทบเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า  ภูมิปัญญาไทยนำรายได้สมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๓  "๒๕ ปีแห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน"  ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เนื่องในการจัดกิจกรรม เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๓ " ๒๕ ปีแห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดขึ้น กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาไทย สินค้าวิสาหกิจชุมชน ที่ คิง เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลร่วมออกร้านจำหน่ายนำรายได้สมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำหรับสินค้าที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมออกร้านในครั้งนี้ เป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆในประเทศไทย อาทิ ยาแผนโบราณสกัดจากสมุนไพร, น้ำผึ้งดอกลำไย, กลุ่มสินค้าที่ระลึกสะท้อนอัตลักษณ์ไทย ได้แก่ เครื่องปั้นลงยา, กล่องใส่เครื่องประดับดีบุกผสมเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีไอศกรีมรสชาติผลไม้ไทยและชาที่สกัดจากสมุนไพรไทย มีสรรพคุณบำรุงร่างกายและรักษาโรคตามภูมิปัญญาไทยโบราณ  

รายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามวัตถุประสงค์การจัดงานของมูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัท  คิง เพาเวอร์ ยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ อันได้แก่ การดำเนินกิจการสาธารณกุศลตามภารกิจของมูลนิธิฯ อีกด้วย

ร่วมสนับสนุนสินค้าจากภูมิปัญญาไทยเพื่อชุมชนสำหรับเป็นของขวัญของฝาก ในงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๓ " ๒๕ ปี  แห่งการแบ่งปันพอเพียง ยั่งยืน" ที่บูธ คิง เพาเวอร์ โซนที่3  ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม นี้  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ