คินเซนทริคร่วมกับศศินทร์

คินเซนทริคร่วมกับศศินทร์

จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 Kincentric Best Employers Thailand Virtual Awards and Learning Conference2020

 

คินเซนทริค บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร รวมทั้งนโยบายการดำเนินธุรกิจและนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร

เพื่อความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของภาพรวมองค์กร ในปีนี้มี 8 องค์กรได้รับรางวัล Kincentric Best Employers Awards 2020 หรือสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ทั้งนี้ ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ คินเซนทริค ประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (Professor Dr. lan Fenwick) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ เดอะ เซนต์รีจีส กรุงเทพฯ