มังกรฟ้า 555 และโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง ร่วมลงนามเซ็นสัญญา

มังกรฟ้า 555 และโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง ร่วมลงนามเซ็นสัญญา

บริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด   และ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

คุณประชา แซ่ลิ้ม ประธานกรรมการ และคุณอภันพร คงประเวชนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ยาหม่อง เเละ น้ำมัน ตราต้นโพธิ และ คุณสวัสดิ์ ดอนสกุล ประธานกรรมการ และ คุณ อุษณีย์  ธารมณีวงศ์ กรรมการผู้อวยการบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการกระจายสินค้าเวชภัณฑ์ เข้าช่องทาง ร้านขายยา และ ร้านขายยา chain store ได้ร่วมเซ็นลงนามร่วมในสัญญา

โดยแต่งตั้งให้บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัดเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ตราต้นโพธิ์ ให้กับ บริษัทมังกรฟ้า 555 จำกัด อย่างเป็นทางการ โดยภายใต้การร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยขยายฐานลูกค้า ในช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดการยอดขายในปีแรกนี้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท......