TOT จัดเต็มนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

TOT จัดเต็มนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ชวนชมบูธ TOT 360° CONNECT ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019

ทีโอที ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ TOT 360° CONNECT  ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี Digital Services ของ ทีโอที มาจัดแสดง ถึง 8 โซน ได้แก่ Connecting Digital Security, Connecting Digital Home, Connecting Digital Health Services, Connecting Digital Business, Thailand ASEAN Digital Hub,  Connecting Digital Cities เมืองจำลองอัจฉริยะเมืองแห่งอนาคตที่เชื่อมสังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเทคโนโลยี Connecting Digital Agriculture ที่นำเสนอการทำงานของระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ด้วยแอปพลิเคชั่นที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ sensor ตรวจวัดค่าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจำลองนาข้าว สนับสนุนให้ภาคการเกษตรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต และโซน Connecting Digital Education ที่นำแพลตฟอร์มมาสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีไอเดียได้เรียนรู้พัฒนาจากของจริง จากโครงการ Thailand Digital Young Talent 2019 โดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.ทีโอที และมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเข้าชมชีวิตล้ำสมัยได้ที่บูธ ทีโอที หมายเลข P6 - P7 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

TOT จัดเต็มนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

TOT จัดเต็มนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

TOT จัดเต็มนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

TOT จัดเต็มนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

TOT จัดเต็มนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล