เอ็ม บี เค มอบเงินสภากาชาดไทยช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

เอ็ม บี เค มอบเงินสภากาชาดไทยช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

นายสมพล  ตรีภพนารถ ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท โดยมี นางจันทร์ประภา   วิชิตชลชัย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย

 

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมพล  ตรีภพนารถ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) สมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นางจันทร์ประภา   วิชิตชลชัย (ขวา) รองผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ                                                                                 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชนโทร. 02-853-9000 ต่อ 7436-7439 แฟกซ์ 02-853-7777

กฤตยาวีร์ สุมาลี (วี) 089-164-5115                                  รัศมิ์รวี หมั่นประพฤติ ( เดียว ) 096-926-5615              

ศิริญญา มงคลวัจน์ (แจ้) 095-519-9977                           ณุวภา ฉัตรวรฤทธิ์ (พลอย) 086-622-6563