พิธีประทานโล่เกียรติยศ

พิธีประทานโล่เกียรติยศ

หม่อมเจ้าประภาพันธ์ุ (ภานุพันธ์ุ) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประทานโล่เกียรติยศ ให้นายสันติ ปิยะทัต บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หม่อมเจ้าประภาพันธ์ุ (ภานุพันธ์ุ) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประทานโล่เกียรติยศ ให้กับนายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี 2019 และร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้ารับรางวัลของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562