เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย และคณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์

เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย และคณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์

เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย และคณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ

เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการตลาดชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างเสริมความรู้แก่นักศึกษา ด้วยการนำความรู้และความเชี่ยวชาญจากการปฎิบัติงานจริงด้านการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวสู่โลกการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และสื่อสารมวลชน ให้สามารถเริ่มต้นก้าวแรกของวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลง หรือ MOU เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขยายขอบเขตองค์ความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม และรู้เท่ากันกับเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือ Digital Disruption ที่กำลังเกิดขึ้น โดยพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้นที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์กว่า 30 คนจากเวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย กับคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในลักษณะการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งสองผ่านการบรรยายพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรและคณาจารย์ (Train the Trainers) การนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณะฯ ไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งของภาควิชาชีพ รวมทั้งการส่งนักศึกษา ไปฝึกปฏิบัติงานกับเวเบอร์ แชนด์วิค ซึ่งจะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพการทำงานแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

มร. สจ๊วต เคลลี่ กรรมการผู้จัดการ เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย กล่าวเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้ว่า “เราเพิ่งเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งต่อไป ในโอกาสความร่วมมือกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่ทรงเกียรติและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยนี้ นับเป็นการต่อยอดเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ ในอดีตเวเบอร์ แชนด์วิค มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเมืองไทยมาโดยตลอด เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในครั้งนี้ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานของอุตสาหกรรมงานประชาสัมพันธ์ในอนาคต”

“การปฏิวัติสู่ยุคดิจิตัลนับเป็นความท้าทายของวงการการสื่อสารในปัจจุบัน แต่ก็ถือเป็นโอกาสอันดีของเรา เนื่องจากตลอดเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงจะแฝงไปด้วยประสบการณ์อันมีค่าอยู่เสมอ รากฐานของวิชาชีพจะถูกสร้างในช่วงตั้งแต่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เราหวังว่าการลงนามครั้งนี้จะเข้ามาช่วยเติมเต็มหลักสูตรวิชาการของนักศึกษาด้วยประสบการณ์จากมืออาชีพของโลกการทำงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสู่เส้นทางความเป็นมืออาชีพให้ดียิ่งขึ้น” มร. สจ๊วต กล่าวเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในสถาบันด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชั้นนำในประเทศไทย บทบาทของเราคือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยประสบการณ์การทำงานจริง ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาของเราให้ก้าวสู่โลกการทำงานมืออาชีพ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานให้ประจักษ์แก่อุตสาหกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์”

มร. แบ็กซ์เตอร์ จอลลี่ ประธานกรรมการ เวเบอร์ แชนด์วิค ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับโอกาสในการได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยอย่างธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ของเราในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในบริษัทด้านงานประชาสัมพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคและเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดมา โดยการเปลี่ยนแปลงของอุตสหกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทุกวันนี้สร้างโอกาสสำคัญต่อ ‘สื่อใหม่’ (New Media) ซึ่งการลงนามครั้งนี้ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเวเบอร์ แชนด์วิคในการยกระดับอุตสหกรรมการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นผ่านการมอบความรู้จากมืออาชีพด้านงานประชาสัมพันธ์ระดับโลกตรงสู่ห้องเรียน”