ตลาดหลักทรัพย์ฯจัด SET in the City 2019 

ตลาดหลักทรัพย์ฯจัด SET in the City 2019 

มุ่งหวังให้คนไทยมีวินัยและวัฒนธรรมการลงทุนเพื่ออนาคต 14-17 พ.ย. นี้ ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือทุกภาคส่วนในตลาดทุนจัดมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City ครั้งที่ 15ด้วยแนวคิด "เลือกสร้างความมั่งคั่ง ในแบบที่ใช่..สไตล์คุณ" ให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการลงทุนและส่งเสริมให้เริ่มสร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนตาม lifestyle โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีวินัยและวัฒนธรรมการลงทุนเพื่ออนาคต 14-17 พ.ย. นี้ ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า พฤติกรรมและทัศนคติด้านการเงินของคนไทยแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่าง ส่งผลต่อวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายที่ต่างกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับทุกภาคส่วนจัดมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019 ด้วยแนวคิด "เลือกสร้างความมั่งคั่ง ในแบบที่ใช่.. สไตล์คุณ" เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ในการลงทุน และส่งเสริมให้รู้จักกับการเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับ lifestyle ของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน และมุ่งเน้นแนวคิดการสร้างพอร์การลงทุนเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคต

 

ผู้ร่วมงานจะได้พบกับทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตลอดจนประกันภัย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน พร้อมรับคำปรึกษาในการออกแบบพอร์ตลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมาย จากองค์กรการเงินการลงทุน ทั้งธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันชีวิต รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ลงทุนด้วยแหล่งข้อมูล นวตกรรม และเทคโนโลยีการลงทุนเช่น โปรแกรมเทรดอัจฉริยะ เครื่องมือคัดกรองหุ้น-กองทุน และเรียนรู้การส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ (Algorithmic TradingSETSMART เวอร์ชันใหม่ที่ให้บริการครอบคลุมข้อมูลทั้งหุ้น-กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวช่วยลงทุนในต่างประเทศ สร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทน ด้วย ETF, DR และ DW

 

นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่จะเผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ที่ยังขาดบทวิเคราะห์ และมีการจัดทีมนักวิเคราะห์มาผลัดเปลี่ยนให้มุมมองกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจลงทุนผ่านสัมมนาและเวิร์กชอปกว่า 80 หัวข้อ ตลอด 4 วัน พร้อมเปิดเวทีใหม่ Wealth Corner เพื่อแนะนำเครื่องมือ สร้างความมั่งคั่งจาก 20 สถาบันการเงิน ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจและตอบโจทย์ทุกรูปแบบการลงทุน เช่น "สร้างพอร์ตแกร่งให้รวยก่อนแก่ ด้วย หุ้น-กองทุน-ประกัน"สร้างโอกาสทำกำไร เพิ่มพลังให้พอร์ต ด้วย DR DW Derivatives" "ลงทุนตามวัย ให้ Well-Being" "สูตรลัดคัดหุ้นเด็ด" "หุ้นเล็ก สเปคเทพ" "หุ้นเด่น เน้นถือยาว" เป็นต้น 

 

มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019 "เลือกสร้างความมั่งคั่ง ในแบบที่ใช่.. สไตล์คุณจัดขึ้นระหว่างวันที่  14-17 พฤศจิกายน 2562 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน รายละเอียดเพิ่มเติมwww.set.or.th/setinthecity