ปันบุญ เปลี่ยนสังคมแห่งการให้ “ครบวงจร”

ปันบุญ เปลี่ยนสังคมแห่งการให้ “ครบวงจร”

ปันบุญ เปลี่ยนสังคมแห่งการให้ “ครบวงจร”ตอบโจทย์มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลด้วย Total Foundation Solution

 

“ปันบุญ” โซลูชันสำหรับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล เพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร (Total Foundation Solution) ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การระดมทุนและการบริหารงานเอกสารต่างๆ มีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงการจัดการเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อาทิ ไฟล์รายงาน ใบเสร็จต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเดินหน้าสู่การบริจาค อิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) โดยปัจจุบันมีมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ใช้โซลูชัน “ปันบุญ” มากกว่า 70 แห่ง ครอบคลุมการช่วยเหลือหลากหลายด้าน สร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น และสามารถเข้าถึงผู้บริจาคทุกรูปแบบ เอื้อประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางรับเงินบริจาคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ใช้งานง่าย ทำให้ผู้บริจาคได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถือเป็นโซลูชันเชื่อมต่อเส้นทางการเงินอย่างไร้รอยต่อระหว่างผู้บริจาคและมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในเวลานี้

 

 “ปันบุญ” ได้พัฒนาขึ้นในช่วงปลายปี 2560 ถือเป็นช่องทางเชื่อมโยงระหว่างมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเพื่อจุดประกายพลังแห่งการให้คืนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลที่หลากหลาย ครอบคลุมการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ ครอบครัว ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยโรคต่างๆ โรงพยาบาล ผู้ประสบภัย ผู้อพยพ ป่าไม้และสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม ศาสนา โบราณสถาน และอื่นๆ มากกว่า 70 มูลนิธิ ซึ่ง “ปันบุญ” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เหล่านั้น ในการเป็นช่องทางระดมทุนเพื่อเป็นทุนไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไป และบริหารจัดการด้านเอกสารหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมุ่งแก้ปัญหาจำนวนผู้บริจาคเดิมๆ ที่มีอัตราลดน้อยลง และหาวิธีการเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ให้มากขึ้น อำนวยความสะดวกให้เส้นทางบุญสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

 

ความโดดเด่นของรูปแบบการให้บริการแบบ Total Foundation Solution คือสามารถเข้าถึงผู้บริจาคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์มเดียว โดย “ปันบุญ” จะทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการต่างๆ ให้กับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ด้วยการเพิ่มช่องทางการบริจาคแบบออฟไลน์ ณ สถานที่รับบริจาค (QR tent card) หรือจะเลือกแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ (www.punboon.org) ที่รองรับการบริจาคทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ่านบัตรเครดิต, เดบิต, สแกน QR ผ่านแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) หรือ โมบายล์แบงก์กิ้งได้ทุกธนาคาร หรือจะเลือก Rabbit LINE Pay ก็ได้ ด้วยการรับบริจาควิธีนี้ จะทำให้ผู้บริจาครู้สึกมั่นใจว่าเงินบริจาคส่งตรงถึงมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศลแน่นอน สามารถบริจาคได้ทุกที่ ทุกเวลา ปลอดภัย สะดวกมากกว่า โดยไม่ต้องใช้เงินสด และที่น่าสนใจไปกว่านั้น “ปันบุญ” ยังเป็นช่องทางที่มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศลใดๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือเชื่อมต่อระบบ

 

นอกจากนี้ “ปันบุญ” ยังช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชันการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ลดเวลาและขั้นตอนในการออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี โดยมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศลจะได้รับรายงานการบริจาคทุกวันผ่านทางระบบอีเมล ช่วยให้ตรวจสอบได้ง่าย มีระบบการจัดการรับไฟล์รายงาน เพื่อส่งใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาคและยังช่วยลดอุปสรรค ความยุ่งยากในการจัดการด้านภาษีของมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โดยสามารถนำไฟล์รายงานการบริจาคไปยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ระบบ E-Donation ช่วยให้ทุกมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลไม่ต้องจัดส่งใบเสร็จ ช่วยลดการใช้กระดาษไปโดยปริยาย นอกจากนั้นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลยังสามารถใช้ “ปันบุญ” เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ กิจกรรม ตลอดจนช่วยเพิ่มช่องทางการระดมทุน อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของผู้บริจาคสำหรับการต่อยอดโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

ปัจจุบันมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล กว่า 70 แห่ง และคาดการณ์เพิ่มเป็น 80 แห่ง ภายในสิ้นปี 2562 ต่างตอบรับรูปแบบการให้บริการแบบ Total Foundation Solution ของ “ปันบุญ” โดยมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง “ปันบุญ” จะเข้าไปเชื่อมต่อระบบเพื่อให้รับเงินผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลนั้นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลที่ไม่มีเว็บไซต์ขององค์กร ก็สามารถระดมทุนหรือให้ผู้บริจาคเข้ามาบริจาคผ่านเว็บไซต์ปันบุญ เพื่อบริจาคได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเช่นกัน นับเป็นการตอกย้ำและเพิ่มมูลค่าการ “ให้” อย่างแท้จริง เนื่องจาก “ปันบุญ” สามารถตอบสนองความต้องการที่ตรงจุดของทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาคได้มากกว่า (Get MORE) นั่นเอง

 

ร่วม “ปันบุญ” ให้กว่า 70 มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ได้ที่ www.punboon.org โดยสามารถเลือกบริจาคให้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และเลือกโครงการในการบริจาค พร้อมเลือกช่องทางการบริจาคผ่านบัตรเครดิต, เดบิต, สแกน QR ผ่านแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) หรือ โมบายล์แบงก์กิ้งได้ทุกธนาคาร หรือจะเลือก Rabbit LINE Pay

* * * * * *

#เพราะคุณต้องได้มากกว่า #GetMOREwithTMB #TMBMakeTHEDifference

                                                                         

คุณสาลินี  ลอยลิ่ว (แอ๋ม)                                                                     คุณศุภมาศ พูลสวัสดิ์ (ศุ)

สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี                                                               บริษัท ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด     

โทร. 02 299 1953, 090 984 1951, 02 299 1950                            โทร. 089 686 5070

อีเมล  salinee.[email protected].com                                                     อีเมล  [email protected].com