อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรนักข่าว

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรนักข่าว

เกศยา ชัยชาญชีพ มอบเงินจำนวน 30,000 บาทให้แก่ อนันต์ นิลมานนท์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรนักข่าวของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค

เกศยา ชัยชาญชีพ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้แก่ อนันต์ นิลมานนท์ (ซ้าย) นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดานักข่าวของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดย “อายิโนะโมะโต๊ะ” สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ