คลินิกกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงวัย

คลินิกกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงวัย

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Chersery Home)Slogans : บอก “รัก” ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล

คลินิกกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงวัย

กิจกรรมบำบัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงวัย รู้สึกผ่อนคลาย ได้พบปะกับเพื่อนในวัยใกล้

เคียงกัน ผู้ที่พักอาศัยอยู่ Chersery Home จึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวสามารถปรับตัวและยอมรับตัวเองได้

ง่ายขึ้น ทีมนักกิจกรรมบำบัด  Chersery Home จึงมีการสลับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน

แต่ละสัปดาห์ เช่นการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงวัย และ ทีมบุคลากร

Chersery Home ทุก ๆ คนรวมถึงอยากให้ผู้สูงวัยมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ ทาง

โรงพยาบาลเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.cherseryhome.com/