ทีม นศ.ไทยคว้า 4 รางวัลการแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับโลก SDE 2019

ทีม นศ.ไทยคว้า 4 รางวัลการแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับโลก SDE 2019

ทีมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้าชัย 4 รางวัล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ People’ s Choice Award และอีก 3 รางวัลจากการแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับโลก Solar Decathlon Europe 2019 (SDE 2019) ณ ประเทศฮังการี

ทีมนักศึกษา  มจธ. คว้าชัย 4 รางวัล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ People's Choice Award และอีก 3 รางวัลจากการแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับโลก Solar Decathlon Europe 2019 (SDE2019) ณ ประเทศฮังการี ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย โรมาเนีย ฮังการี สเปน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และแอลจีเรีย โดยทีมไทยเป็นทีมเดียวในเอเชีย

นายกสาน จันทร์โต นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และหัวหน้าทีมนักศึกษากล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ ทีม The Resilient Nest มจธ. คว้าได้ถึง  4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ People's Choice Awards ที่ได้รับความนิยมจากการโหวตจากคนทั่วโลกมากที่สุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้าน Comfort Conditions ความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้าน Neighbourhood Integration and Impact ดีไซน์บ้านที่ผสมผสานกับบริบททางสังคม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้าน Innovation and Viability ดีไซน์บ้านที่เน้นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มจธ. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และพันธมิตรของมหาวิทยาลัย

The Resilient Nest หรือบ้านรังนก คือผลงานของทีมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ร่วมกันคิดและออกแบบรวมระยะเวลากว่า 1 ปี 8 เดือน โดยบ้านรังนกมีจุดเด่นเป็นลักษณะแบบโมดูล่าร์ยูนิตฟังก์ชั่น ที่สามารถปรับเปลี่ยนห้องภายในบ้านได้ตามสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของแต่ละประเทศ ผนังกั้นใช้เทคนิคฝาปะกน ซึ่งเป็นฝาผนังของเรือนไทยประกอบด้วยไม้หลายชิ้นมาประกอบกัน โดยภายในมีฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้าน ซึ่งดีไซน์ทุกห้องของบ้านสามารถยกโมดูลออกมาได้อย่างอิสระและใช้งานได้แบบ Stand Alone หรือจัดเรียงในรูปแบบใหม่ๆ ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้