รามคำแหง เชิญชมการประกวดสิ่งประดิษ์-นวัตกรรม 144 ผลงาน

รามคำแหง เชิญชมการประกวดสิ่งประดิษ์-นวัตกรรม 144 ผลงาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญร่วมการประชุมวิชาการและวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดประชุมวิชาการและวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยภายในงานมีการเสวนาพิเศษเรื่อง Modernization and Education” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง Professor Dr. Edward M. Reeve จาก U.S.A Mr. Michael Benz จากGermanyMr. Veronika Martina Bauer จาก Germany Assistant Professor Dr. Assawin Gongvatana จาก Hong Kong และMs.Ayundari Putriyana Ranindia จาก Indonesia ร่วมเสวนา และมีการนำเสนอผลงานวิจัย-วิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 15 แห่ง จำนวน 41 ผลงาน

นอกจากนี้ เชิญชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2562  ชิงเงินรางวัล 250,000 บาท ซึ่งมีผู้สนใจส่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าประกวด จำนวน 144 ผลงาน ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 3) กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกล 4) กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม และ5) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-2310-8694 หรือที่ www.rd.ru.ac.th