กคช.ก้าวสู่ปีที่ 46 มั่นใจทำให้คนไทยยิ้มได้ทุกโอกาส

กคช.ก้าวสู่ปีที่ 46 มั่นใจทำให้คนไทยยิ้มได้ทุกโอกาส

ผู้ว่ากคช.กางแผนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยอีกมาก หลังจากดันโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟส G ปิดจ็อบแบบเรียบร้อย

  ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่าได้วางแผนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว หลังดันโครงการชุมชนดินแดง เฟส G ปิดจ๊อบสวยหรูแบบไม่มีข้อร้องเรียน ตลอดจนโครงการบ้านเอื้ออาทรที่เร่งปิดยอดขายได้อีกหลายพื้นที่  รวมไปถึงกองทุนสินเชื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ได้บ้านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมาตรการดอกเบี้ย 0.01% เพื่อช่วยกระตุ้นยอดและเร่งปิดสต็อคบ้านคงค้างของการเคหะ   เพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐเป็นจำนวนมาก ล่าสุดปล่อยบ้านประหยัดพลังงาน Eco-Village และบ้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในองค์กรการเคหะฯ เพราะด้วยความทุ่มเทและได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นช่วยกันทำรายได้สูงสุดมากเป็นประวัติการณ์เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานรัฐที่บรรลุเป้าหมายรัฐบาล และการลงพื้นที่ทุกชุมชน เพื่อเข้าถึงและเข้าใจพร้อมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม