เริ่มแล้ว..โครงการ True Young Producer Award 2019

เริ่มแล้ว..โครงการ True Young Producer Award 2019

เริ่มแล้ว..โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ครั้งที่ 15 True Young Producer Award 2019 'Stop Sexual Exploitation หยุดแสวงหาผลประโยชน์ทาง


กลุ่มทรู โดย ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน และคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคม และคุณปารเมศ รัชไชยบุญ ประธานกิติมศักดิ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 โดย พลเอกสุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย , สำนักอัยการสูงสุด โดย คุณรุจ เขื่อนสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์

เปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ครั้งที่ 15 True Young Producer Award 2019 ในหัวข้อ “Stop Sexual Exploitation หยุดแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์“ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาทุกคณะ ทุกสถาบันทั่วประเทศ สรรค์สร้างสตอรี่บอร์ดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ่ายทอดแนวคิดมุมมองใหม่ ๆ เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ และในสื่อสังคมออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที สำหรับไอเดียที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม มีสิทธิ์ได้ร่วมเวิร์คช้อปกับครีเอทีฟและผู้กำกับชื่อดังในแวดวงโฆษณา ส่วนผลงานที่ผ่านเข้ารอบ10 ทีมสุดท้าย จะได้รับทุนผลิตผลงานจริงเพื่อนำมาออกอากาศทางช่องรายการต่าง ๆ ของทรูวิชั่นส์กว่า 28 ช่อง เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trueplookpanya.com และทางเฟสบุคแฟนเพจ True Young Producer Award