CP-Meiji ครบรอบ 30 ปี

CP-Meiji ครบรอบ 30 ปี

CP-Meiji ครบรอบ 30 ปี จับมือปศุสัตว์ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจโคนมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อพี่น้องเกษตรกร

 

นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ธุรกิจโคนมไทยยั่งยืน” เนื่องในโอกาส ซีพี-เมจิ ครบรอบ 30 ปี เพื่อพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงโคนมไทยให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาโคนมของไทยและแนวทางการพัฒนาโคนมใน จ.สระบุรี” พร้อมด้วย น.สพ.สุปัญญา บุตรพรหม ผู้จัดการทั่วไป ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม ของ ซีพี-เมจิ” และ น.สพ.กฤช พจนอารี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฟาร์มโคนม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการฟาร์มโคนมในฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีตัวแทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 128 คน เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชม Milk Museum by CP-Meiji ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตนมและโยเกิร์ตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พาชมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด ณ ซีพี-เมจิ อ.หนองแค จ.สระบุรี./