ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกเยาวชนคนเก่ง

ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกเยาวชนคนเก่ง

.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมนา ของเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ซึ่งในวันพุทธที่ 9 ตุลาคม 2562 เยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9 ตุลาคม 2562 จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับเข็มพระราชทาน พระนามาภิไธยย่อ สธ.

  • 2 3 4 5