นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต

นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต

ผู้บริหารเชอร์วู้ดฯ นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในหลวง ร.10

          นายนรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยการเป็นผู้ให้ ร่วมกิจกรรม  เชอร์วู้ด ทำดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10”  โดยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรอง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเชอร์วู้ดฯได้รณรงค์ให้พนักงานมาบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้โลหิตเพียงพอต่อความต้องการนำไปรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริจาคด้านการช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดใหม่ช่วยให้ผิวพรรณสดใส และลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ อีกด้วย ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม, 2562  เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลราชวิถี  นับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ทำอย่างต่อเนื่องเสมอมา