โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจโรงแรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจโรงแรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจโรงแรม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ

อัษฎางค์ สุขวิเศษ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนที่ 5 จากซ้ายมือ) และพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) ร่วมเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ: ภาคธุรกิจโรงแรม 2562 (Skill Development Training for Persons with Disabilities: Hotel Service Training 2019) จำนวน 18 คน อายุระหว่าง 19-62 ปี ที่เข้าร่วมฝึกงานกับสถานประกอบการจริง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2562

 

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทางโรงแรมเซ็นทรา และพัฒนาเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมการโรงแรมต่อไป โดยมีสุนทร เนาวะราข ผู้จัดการ 60+พลัส เบเกอรี่ (คนที่ 3 จากซ้ายมือ), นฤมล สิทธิรัตน์ อาจารย์สอนการโรงแรมจากโรงเรียนสุภาพบุรุษการเดินเรือ (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) และนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหารผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (คนที่ 1 จากซ้ายมือ) มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ