อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดบ้านต้อนรับกรมควบคุมมลพิษ

อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดบ้านต้อนรับกรมควบคุมมลพิษ

เยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลพลาสติกครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นำโดย นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแบบครบวงจร (rPET) ตามมาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีกำลังการผลิตรวม  29,000 ตันต่อปี ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเทคโนโลยีในการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลผลิตเป็นเม็ดพลาสติก (rPET) สำหรับผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารพลาสติก และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลสำหรับผลิตเสื้อผ้าต่อไป โดยการศึกษาดูงานที่ไอวีแอล ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบวงจรอย่างแท้จริง จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป