กิจกรรม Work Shop  Parent  Coach ครั้งที่ 5

กิจกรรม Work Shop  Parent  Coach ครั้งที่ 5

รพ.ธนบุรี 2 จับมือ อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ให้ความรู้ " เตรียมรับมือจากการเจ็บป่วยเมื่อลูกเข้าโรงเรียน

 

 

พญ.วนิดา พิสิษฐ์กุล  กุมารแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมเป็นเกียรติบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ   " เตรียมรับมือจากการเจ็บป่วยเมื่อลูกเข้าโรงเรียน " ในกิจกรรม Work Shop  Parent  Coach ครั้งที่ 5 ซึ่งภายในกิจกรรมเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ระหว่างอายุ 1-3 ปี  เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เฝ้าระวังการติดเชื้อและการป้องกันโรครวมถึงควบคุมการแพร่เชื้อ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวม จึงควรเตรียมพร้อมด้านสุขภาพให้แข็งแรงก่อนที่ลูกๆ เข้าเรียน  นอกจากนี้ รพ.ยังให้บริการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแก่ผู้ปกครอง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ  โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม