แนะแนวน้องมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนเปิดการศึกษาใหม่

แนะแนวน้องมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนเปิดการศึกษาใหม่

บริษัทจัดหางาน FDI recruitment (Thailand) เข้าแนะแนวน้องๆ ชั้นปี่ที่4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

บริษัทจัดหางาน FDI recruitment (Thailand) เข้าแนะแนวน้องๆ ชั้นปี่ที่4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่  เพื่อทำการเตรียมความพร้อมน้องๆก่อนเรียนขึ้นภาคเรียนที่กำลังจะไปสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

น้องๆ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการได้ฟังอบรมและแนะแนวจากทีมงานมากประสบการณ์ของเอฟดีไอ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานที่เหมาะสม การวางตัว  และการเล่าประสบการณ์จริงในการทำงานให้กับน้องๆ ได้ฟัง เป็นการเล่าประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงได้ในอนาคตหรือปัจจุบันได้

การสัมมนาแนะแนวเป็นไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่นและเป็นกันเอง น้องๆยังได้ทดสอบการสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทจัดหางานเอฟดีไออีก เป็นโอกาสที่ดีก่อนการเตรียมตัวขึ้นปีการศึกษาใหม่ โดยตลาดแรงงานของบริษัทญี่ปุ่น ยังมีความต้องการบุคคลากรที่ทำงานด้านภาษาญี่ปุ่นอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานล่ามภาษาญี่ปุ่น หรือตำแหน่งงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น