ม.ร.ว.ดิศนัดดา ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ ม.อินเดียน่า

ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ  ม.อินเดียน่า

ร่วมงาน “ครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า”

สร้างความภูมิใจและประทับใจให้กับทั้งชาวไทยและนานาชาติอย่างต่อเนื่องยาวนาน ล่าสุด ในงานเลี้ยงเนื่องในโอกาส “ครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า” ที่ผ่านมา โดยในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ได้เชิญ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในงานด้วย ในฐานะศิษย์ผู้ได้รับรางวัล Thomas Hart Benton Mural Medallionเมื่อปีพ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอินเดียน่า

นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญจาก Kelley Schoolมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ให้ขึ้นกล่าวในงานเลี้ยงรับรองช่วงเย็น เพื่อย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ซึ่งจะเป็นพลังที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกนี้ได้อย่างแท้จริง ดังเช่นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ Kelley School

ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวว่า “ณ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า โดยเฉพาะ Kelley Schoolเป็นพันธมิตรทางวิชาการที่สำคัญของเรา เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทได้เรียนรู้เรื่องโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ในพระราชดำริ ทั้งภาคการศึกษา และต้องเดินทางมาเรียนรู้ที่ดอยตุงด้วย เพื่อปรับคำแนะนำเชิงธุรกิจของเขาให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและเป็นไปได้จริง”